• 28 maja 2024

Choć podróż służbowa może trwać zaledwie jeden dzień, zdecydowanie częściej rozciąga się w czasie do dni kilku. Charakterystyczne jest dla niej również to, że niejednokrotnie wiąże się z koniecznością wyjazdu do miejscowości innej niż ta, w której zlokalizowana jest siedziba pracodawcy lub tej, w której pracownik jest zatrudniony.

Bardzo częstym zjawiskiem są też konferencje organizowane przez firmy dla zatrudnionych przez nie pracowników. Również w tym przypadku nocleg jest czymś oczywistym. Niestety, dla wielu pracowników nie jest to opcja tak atrakcyjna, jak mogłoby się to wydawać. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że idzie ona w parze z koniecznością podjęcia decyzji o przymusowej rozłące z rodziną. Owszem, pracodawca nie może wysyłać w podróż służbową osoby, która jest rodzicem dziecka mającego mniej niż cztery lata i nie wyrazi zgody na takie działanie, w praktyce jednak rzadko zdarza się tak jawna odmowa wyjazdu, pracownicy mają bowiem na uwadze to, że może ona odbić się na jakości ich relacji z pracodawcami.

Co więcej, brak stosownych regulacji prawnych, które mówiłyby o możliwych do zaakceptowania sposobach postępowania wówczas, gdy mamy do czynienia z rodzicem wychowującym dziecko samotnie. Wyjazdy służbowe są trudnym momentem nie tylko dla rodziców, ale również dla samych dzieci. Najmłodsi nie znoszą najlepiej odseparowania od swoich opiekunów i niewiele zmienia tu świadomość tego, że separacja ma utrzymywać się jedynie przez dość krótki czas. Idealna jest sytuacja, w której podczas tego okresu dziecko pozostaje pod opieką przynajmniej jednego z rodziców, niejednokrotnie okazuje się jednak, że nawet tego nie można zagwarantować.

hotel przyjazny dzieciom Poszukując rozwiązania tej sytuacji, które byłoby w największym stopniu możliwe do zaakceptowania, coraz częściej słyszymy o projektach zakładających wyjazd służbowy rodziców w towarzystwie ich dzieci. Dziś mamy zresztą do czynienia z coraz większą grupą ofert skierowanych właśnie do rodziców wychodzących z założenia, że również podczas wyjazdu służbowego można zajmować się najmłodszymi. Zapotrzebowanie to jest podchwytywane również przez hotele, a ich personel coraz więcej uwagi koncentruje na stworzeniu warunków zapewniających najmłodszym z gości pobyt naprawdę atrakcyjnych. Jest to również opcja atrakcyjna z punktu widzenia pracodawcy, który może liczyć na zadowolenie swojego pracownika.

Top